Kjøpmannsgata 52

Kjøpmannsgata 52

Det flotte «Nordenfjeldske-bygget» i Kjøpmanns gata 52 er vårt hovedkontor. Her har vi vært siden 2004.
Dette bygget er en antikvarisk perle, hvor de originale detaljene, både på fasade og innomhus, er svært godt bevart.
Bygget er et 3 etasjes kontorbygg, pluss kjeller, på ca 2.200 kvm BTA. Noen av leietakerne på bygget er: Rydning Holding AS, Engelbreth Holding AS, Bonitas Eiendomsforvaltning AS, Advokatfirmaet Wedø Kahn, Eiendomsgruppen mfl.

Når vi kjøpte bygget ønsket vi å ta vare på en del av historien. Besøker du oss her på hovedkontoret, vil du har mulighet til å se flotte bilder av gamle Nordenfjeldskeskip, utstilte gamle kister fra dampskip rederiet og flere andre historiske gjenstander. I kjelleren er det en ridderhall som i dag brukes som kantine og møterom.

Litt historie: Den opprinnelige gården gikk med i bybrannen i 1788. Eieren, enkefru Sophie Hornemann, solgte til grosserer Hans Wesell som oppførte en ny bygning med stor hage, som senere ble kjernen i Brattørparken. Hans bygning gikk med i bybrannen i 1841, og kjøpmann Gabriel Peter Meisterlin oppførte en ny gård. I 1885 tok Det Bergenske Dampskibsselskab og Det Nordenfjeldske Dampskibsselskab over. Bygningen ble kjent som Nordenfjeldskes gård, og selskapet tok etter hvert over hele kvartalet som sitt hovedkvarter.

· Publisert mandag, 16 januar, 2017 12:33
Alle rettigheter forbehold Rydning Holding AS. ©2017. Web og design av Genc Media.