Rydning Holding AS er et eiendomsselskap med hovedkontor i Trondheim. Selskapet er morselskap i et konsern som utvikler, eier og forvalter eiendommer og er også hovedaksjonær i Bonitas Eiendomsforvaltning AS.

Noen av våre eiendommer

Munkegata 30
Org.Nr: Flere
Leiligheter
Gardemoens gate 3
Org.Nr: 996 233 642
Bolig
Munkegata 6
Org.Nr: 817203892
Kontor
Alle rettigheter forbehold Rydning Holding AS. ©2017. Web og design av Genc Media.