Rydning Holding AS er et eiendomsselskap med hovedkontor i Trondheim. Selskapet er morselskap i et konsern som utvikler, eier og forvalter eiendommer og er også hovedaksjonær i Bonitas Eiendomsforvaltning AS.

Noen av våre eiendommer

Gardemoens gate 3
Org.Nr: 996 233 642
Bolig
Munkegata 34 – 36
Org.Nr: 895 677 272
Butikk
Brattørgata 3a
Restaurant, butikk og bolig
Alle rettigheter forbehold Rydning Holding AS. ©2017. Web og design av Genc Media.