Rydning Holding AS er et eiendomsselskap med hovedkontor i Trondheim. Selskapet er morselskap i et konsern som utvikler, eier og forvalter eiendommer..

Noen av våre eiendommer

Jomfrugata 5
Org.Nr: 926 487 817
Butikk/bolig
Kiilgården
Org.Nr: 921183569
Thomas Angells gate 12
Org.Nr: 817203892
Næring og bolig
Nordre gate 1
Org.Nr: 914463041
Kontor og restaurant
Alle rettigheter forbehold Rydning Holding AS. ©2017. Web og design av Genc Media.