Kiilgården

Kiilgården

 

Den ærverdige Kiilgården ligger sentralt til på Andenes.
Bygget fra 1897 har en lang og innholdsrik historie, og har vært benyttet til mange ulike formål. Bygget har fungert både som rettsalslokale, pensjonat, og mange politiske møter har også vært holdt her.

Det har opp gjennom årene blitt utført meget omfattende restaureringsarbeider, som i det alt vesentlige var ferdigstilt omkring 1990. Gården fremstår med tydelig fordums prakt, men har i dag et stort behov for håndverksmessig omsorg og vedlikehold.
Vi vil bruke betydelige ressurser for å sette gården tilbake til sitt opprinnelige staslige uttrykk, og kvalitet.

Etter restaureringen vil Kiilgården kunne huse gjester i både festlige lag og bedriftssamlinger.

· Publisert onsdag, 29 august, 2018 1:26
Alle rettigheter forbehold Rydning Holding AS. ©2017. Web og design av Genc Media.